Regler som gäller vid avhämtning

  1. Ange Namn, adress, telefonnr samt förslag på dag och tid då ni önskar få hämtning.

  2. Var i största möjliga mån närvarande vid hämtningen, annars måste bilder skickas innan på det som ska kastas, samt en tydlig uppmärkning.

  3. Vi ansvarar EJ för att vi hämtat/kastat fel. Det ska tydligt framgå vad som ska kastas.

  4. Priset gäller endast när skräpet ligger till så att vi kan lägga det direkt på släpet. Ska det bäras ut från boendet så blir det en annan kostnad.